Επιχείρηση συμβούλων στην Κοζάνη με αντικείμενο δραστηριότητας την υποβολή και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με εμπειρία στον κλάδο πάνω από δέκα έτη αναζητά Οικονομολόγο – Σύμβουλο Επιχειρήσεων ή Γεωπόνο ή Μηχανικό που να έχει ασχοληθεί με επενδυτικά προγράμματα ή οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή ειδικότητα για πλήρη απασχόληση.

Αρμοδιότητες:

 • Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως προγράμματα ΕΣΠΑ, Leader, ΟΑΕΔ κλπ και κυρίως Αναπτυξιακού Νόμου.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων
 • Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας και επενδυτικών σχεδίων
 • Ενασχόληση με αντικείμενα μηχανικού όπως έκδοση οικοδομικών αδειών, έκδοση αδειών λειτουργίας κλπ στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικής Σχολής ή Γεωπονικής ή Μηχανικού (διαφόρων ειδικοτήτων) άλλο σχετικό που να μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 ΜΗΝΩΝ στη συγγραφή και διαχείριση έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ (ΠΕΠ, ΕΠΑνΕΚ, LEADER/CLLD), καθεστώτων Αναπτυξιακού Νόμου, Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων – Μελετών βιωσιμότητας, έκδοσης οικοδομικών αδειών κλπ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης με προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Διάθεση για ανάληψη ευθυνών και μελέτη Νόμων και Προκηρύξεων με σκοπό την ορθή παρακολούθηση των έργων
 • Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών και σε συγκεκριμένο χρόνο.
 • Εάν διαθέτει κάρτα ανεργίας θα κριθεί θετικά, αλλά δεν αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής.

Παροχές

 • Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Υποστήριξη στην εργασία με συνεχή παρακολούθηση από τον υπεύθυνο και στήριξη σε καθημερινή βάση σε ό,τι ζητηθεί
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και μόνιμης απασχόλησης στην επιχείρηση
 • Ωράριο εργασίας 08:00 – 16:00, Δευτέρα εως Παρασκευή (δεκτή η αλλαγή ωραρίου και οι ημέρες εργασίας)

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη της θέσης, με προοπτική καριέρας και όχι πρόσκαιρης απασχόλησης, σ’ αυτά τα αντικείμενα, παρακαλούνται να στείλουν Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα καθώς η πλήρωση της θέσης πρέπει να πραγματοποιηθεί σε άμεσο χρόνο. Τα βιογραφικά θα σταλούν ηλεκτρονικά στο παρακάτω email  [email protected]  και ο υπεύθυνος θα επικοινωνήσει με κάθε ενδιαφερόμενο σε άμεσο χρόνο. Εάν απαιτείται κάποια διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο εξής τηλέφωνο 6975530819  .