Ερώτημα με αιχμές προς τον Περιφερειακή Αρχή Γ. Κασαπίδη από τον πρώην Αντιπρόεδρο του ΕΒΕ Κοζάνης Κωνσταντίνο Παπανίκο: “Εδώ και τρία χρόνια γνωρίζουν οι αρμόδιοι για το σοβαρό πρόβλημα της γέφυρας για ποιο λόγο δεν προέβλεψαν ότι κάποια στιγμή θα έκλεινε η γέφυρα να φτιάξουν το δρόμο Koζάνη – Τριγωνικό μέσω γέφυρας Ρυμνίου;” Aπλά είναι τα πράγματα. Τώρα γίνεται ένας χαμός από κίνηση σε χωριά μέσα νταλίκες και βαρέα οχήματα”.