Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις» συνυπογράφει το κοινό αίτημα όλων των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης καθώς και όλων των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων (συνολικά 19 δημοτικών συμβούλων) για άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει τον νόμο για την μετεγκατάσταση της Ακρινής.
Η Δημοτική Αρχή οφείλει να σταματήσει να κρύβεται για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και να πάρει θέση για τον ξεκάθαρο εμπαιγμό και την κατάλυση κάθε έννοιας κράτους δικαίου και χρηστής διοίκησης εκ μέρους της Κυβέρνησης απέναντι στο σύνολο του Δήμου Κοζάνης και όχι μόνο στην Ακρινή.
Ας αντιληφθεί επιτέλους ο κύριος Μαλούτας ότι είναι ο θεσμικός εκπρόσωπος όλων των κατοίκων του Δήμου μας, πέρα των πολιτικών του φίλων, και ας επιτελέσει το ρόλο του στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα της τοπικής κοινωνίας και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.