Σήμερα παραλάβαμε δωρεά από 44 νέα καθίσματα και τραπεζάκια για την αίθουσα αναμονής των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου μας. Οι δωρητές ωστόσο επιθυμούν να μείνουν ανώνυμοι. Τους ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμά τους.