Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2023 για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον Κλάδο ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου

Παράρτημα

Αίτηση