Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ  – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Αναλυτικά οι θέσεις αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία – Ειδικότητα Έδρα θέσης Συνολικός αριθμός θέσεων Απαραίτητα προσόντα
 

Ειδικός Πληροφορικής

 

Κοζάνη

 

1

·         Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΙΕΚ ειδικότητας Πληροφορικής

·         Εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων, e-shops, εφαρμογών διαδικτύου και δημιουργία λογισμικών

Υπεύθυνος Σχεδιασμού και υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

Κοζάνη

 

1

·         Πτυχιούχος ΑΕΙ

·         Εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η πρόσληψη των παραπάνω ατόμων θα γίνει μετά από συνέντευξη.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: [email protected] έως τις 31/03/2023. Για Πληροφορίες ή διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 2461040033, κα. Λάλου Εμμανουέλλα, στις εργάσιμες ημέρες από 10.00 π.μ έως 5.00 μ.μ.