Ο Δήμος Βελβεντού ζητεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως εναλλακτική διαδρομή ο δρόμος μέσω του φράγματος Πολυφύτου.