Επιστολή του 1969 από τον τότε Δήμαρχο Σερβίων με υπογραφές των Προέδρων των Κοινοτήτων της περιοχής, με την οποία αιτούνταν συνάντηση με τον τότε Πρωθυπουργό της Χούντας Γ. Παπαδόπουλου κι οι αναφορές στην παλιά μικρή μεταλλική γέφυρα.