Η τοπική εταιρία HYDRONIC LP έλαβε μέρος στην διεθνή έκθεση ISH, που διενεργήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο της Φρανκφούρτης από 13 έως 17 Μαρτίου 2023.Παρουσίασε με επιτυχία τους hydronic controllers, που είναι ελεύθεραπ ρογραμματιζόμενοι ελεγκτές για κτηριακούς αυτοματισμούς και ενεργειακόέ λεγχο, και που αποτελούν αποκλειστική ανάπτυξη και παραγωγή της.

 

Για την HYDRONIC LP

Αριστείδης Αφεντουλίδης

Δρ. Ναυπ. Μηχ/γος Μηχ/κός