Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στις κατασκευές, άνεργοι, μετανάστες,

Το κλείσιμο της γέφυρας των Σερβίων δεν ήρθε από το πουθενά … και δεν μας εκπλήσσει. Η κατάσταση της είναι ανάλογη με μια σειρά υποδομές που εξυπηρετούν λαϊκές ανάγκες και είναι παρατημένες. Η γέφυρα παρέμεινε χωρίς καμμιά συντήρηση για δεκαετίες με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και της Περιφέρειας φτάνοντας στο σημείο να κλείσει έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση αφήνοντας στο έλεος χιλιάδες κατοίκους.

Την κατάσταση αυτή την πληρώνουν για ακόμα μια φορά οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα που θα σηκώσουν στις πλάτες τους τις συνέπειες που δημιουργεί αυτή η εξέλιξη, με τον κίνδυνο ατυχημάτων, επιβάρυνση των εναλλακτικών οδικών δικτύων, με την οικονομική επιβάρυνση στις μετακινήσεις, με τον κίνδυνο έκτακτα ιατρικά περιστατικά να μην έχουν έγκαιρη παρέμβαση κ.α.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση δεν μπορούμε να μένουμε με σταυρωμένα χέρια και να επαναπαυτούμε στις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων, είναι οι ίδιοι που διαβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ενώ υπάρχει πικρή πείρα από ανάλογες διαβεβαιώσεις μετά από καταστροφές, που έχουν μείνει στα χαρτιά.

Απαιτούμε:

  • Εξασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων που δουλεύουν εκεί και εντέλει την ασφαλή επαναλειτουργία της γέφυρας, επιτάχυνση των εργασιών συντήρησης με ευθύνη του κράτους.
  • Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων για την συντήρηση με κριτήριο τη διασφάλιση της ασφάλειας των εργασιών.
  • Καθημερινός τεχνικός έλεγχος των κινητών και στατικών μέσων εργασίας πχ σκαλωσιές, καλαθοφόρα οχήματα, γερανοί κλπ που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν.
  • Παροχή όλων των απαραίτητων μέσων προστασίας στους εργαζόμενους για τις εξειδικευμένες εργασίες.
  • Άμεσα μέτρα στήριξης των εργαζομένων που πλήττονται από το κλείσιμο της γέφυρας. Μεταβολές στο ωράριο των εργαζομένων (μείωση) που να ανακόπτουν την αύξηση του, λόγω της αύξησης της χιλιομετρικής απόστασης (χωρίς καμία αλλαγή στο μισθό η το ημερομίσθιο των εργαζομένων). Οικονομική ενίσχυση για τα έξοδα μεταφοράς των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με ευθύνη του κράτους.
  • Ενίσχυση των δομών υγείας τώρα με το απαραίτητο προσωπικό, του ΚΥ Σερβίων, των περιφερειακών ιατρείων, του ΕΚΑΒ. Προσλήψεις τώρα μόνιμου προσωπικού.
  • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. 7ωρο – 5νθημερο – 35ωρο, όχι στην εντατικοποίηση της εργασίας. Απαγόρευση απολύσεων.
  • Άμεσες ενέργειες ενίσχυσης και αναβάθμισης του επαρχιακού δικτύου που θα επωμιστεί το βάρος των μετακινήσεων χιλιάδων κατοίκων και εργαζομένων.

Το Συνδικάτο μας στηρίζει τα αιτήματα των αγροτών , των μικρό-μεσαίων επαγγελματιών που πλήττονται από το κλείσιμο της γέφυρας των Σερβίων.

Κοζάνη 19.3.2023