Όμορφες εικόνες από το χωριό Καταφύγι και τη χιονισμένη διαδρομή προς το φλάμπουρο την κορφή των Πιερίων. Δείτε φωτογραφίες Εμμανουήλ Δημουδιάς.