Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Κοζάνης, κατόπιν συμφωνίας με την αρμόδια υπηρεσία της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης, σας ενημερώνει ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα σίτισης:

α) των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες και εντός του τόπου διαμονής

β) Επίσης δικαιούχοι σίτισης είναι και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί για περιορισμένο αριθμό ατόμων και ανάλογα με τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών της Λέσχης.

Η σίτιση στη Λέσχη Κοζάνης, των περιπτώσεων α και β αφορά τους εκπαιδευτικούς που είναι μέλη της ΕΛΜΕ Κοζάνης. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη της ΕΛΜΕ Κοζάνης, συμπληρώνουν και υπογράφουν τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ή εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr, και μπορούν να την αποστείλουν στο email του Τμήματος Β Οικονομικού Μισθοδοσία Μονίμων Εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Κοζάνης, [email protected]