Κύριε Υπουργέ ,
Με την Επιστολή μας αυτή επιθυμούμε να σας καταστήσουμε γνωστό ότι με Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κριθεί ότι η Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί σκοπό Δημοσίου Συμφέροντος και Υψίστης Σημασίας. (ενδ. Απόφαση ΣτΕ 2579/2018 ) . Για το λόγο αυτό θα σας παρακαλούσαμε να συμπεριλάβετε στις Κακουργηματικές Πράξεις την Κλοπή Υλικού από τα Φωτοβολταικά Πάρκα καθώς και την Κλεπταδοχή τους, όπως ορθότατα προτίθεστε να πράξετε και με τα υλικά του Σιδηροδρόμου . Οι Φωτοβολταικοί Σταθμοί βρίσκονται διασπαρμένοι και οι περισσότεροι σε απομακρυσμένα σημεία της Υπαίθρου . Ανεξάρτητα των Συστημάτων Ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα σε αυτά, οι κλοπές καλωδίων είναι δυστυχώς πολύ συνηθισμένες. Το δε κόστος της αποκατάστασης είναι σημαντικό και σε πολλές περιπτώσεις επαναμβανόμενο. .