Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη για το Δήμο Σερβίων, μετά τα 750.000 ευρώ για τις μελέτες και τη μερική αποκατάσταση Δημαρχείου Σερβίων από πυρκαγιά, Α’ φάση (κλικ εδώ), έρχεται  να προστεθεί κι αφορά την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  της Πράξης: «Δημιουργία κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και προμήθεια εξοπλισμού του Δήμου Σερβίων», συνολικού προϋπολογισμού 394.400,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Σερβίων (Ν. Κοζάνης). Η  πράξη αναλύεται στα παρακάτω έργα:


1) Τίτλος έργου: «Δημιουργία κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

Συνολικός προϋπολογισμός: 372.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Δικαιούμενο ποσό ΥΠΕΣ: 372.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Συμμετοχή δικαιούχου φορέα: 0,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Δικαιούχος φορέας: Δήμος Σερβίων (Ν. Κοζάνης)


2) Τίτλος έργου: «Προμήθεια αγοράς κτηνιατρικού εξοπλισμού»

Συνολικός προϋπολογισμός: 11.200,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Δικαιούμενο ποσό ΥΠΕΣ: 11.200,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Συμμετοχή δικαιούχου φορέα: 0,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Δικαιούχος φορέας: Δήμος Σερβίων (Ν. Κοζάνης)

3) Τίτλος έργου: «Προμήθεια δαπάνης για τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Δήμου που απορρέουν από το ν.4830/2021»

Συνολικός προϋπολογισμός: 11.200,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Δικαιούμενο ποσό ΥΠΕΣ: 11.200,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Συμμετοχή δικαιούχου φορέα: 0,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

kozan.gr