Στην Άρδασσα, την Κρυόβρυση, την Αναρράχη, το Εμπόριο, το Μηλοχώρι και το Φούφα του π. Δήμου Μουρικίου βρέθηκα χθες, δίπλα στους κατοίκους του, που μαζί για πολλά χρόνια, αλλάξαμε τον τόπο, δίνοντάς του εμβέλεια και προοπτική.