Σας προσκαλούμε σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 7 Μάϊου 2023 και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 64  του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 71 του Ν. 4555/18 και από το άρθρο 99 του Ν. 4876/21, με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ανεξαρτητοποίησης.

  

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 Κωνσταντίνος Κουρτέλης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

  1. Δημοτικοί Σύμβουλοι Βελβεντού
1 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
2 Αγγέλης Δημήτριος
3 Τσιτσιόκας Νικόλαος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τράντα Ιωάννα
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
15 Μανώλας Αριστείδης
16 Γκαμπράνη Ειρήνη
  1. 2. Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βελβεντού.
1 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βαΐα
6 Παπανδρίτσα Μαρία
  1. Πρόεδροι Κοινοτήτων
1 Αθανασόπουλος Α. Βελβεντού
2 Ζουζώς Δημήτριος Αγίας Κυριακής
3 Πούλιος Αθανάσιος Καταφυγίου
4 Βρακόπουλος Α. Πολυφύτου