Είσοδος από Lidl, διαλυμένα κάγκελα ενώ το και το ξαφνικό στενεμα του δρόμου ακριβώς μετά το φανάρι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο