Ξεκίνησε η τρίτη φάση, εργασιών επισκευής της υψηλής γέφυρας Σερβίων, στο πιο αδύναμο τμήμα της. Αφορά στην τοποθέτηση ειδικού μεταλλικού νάρθηκα για την ενίσχυση της αντοχής της και ενδυνάμωσης της στο πιο ευαίσθητο και αδύναμο από την οξείδωση των τενόντων της τμήμα. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος της εβδομάδας για να συνεχίσει αμέσως η τέταρτη φάση εργασιών που είναι και η πιο δύσκολη. Δηλαδή η τοποθέτησης των εξωτερικών τενόντων και της προεντάσεως τους για να σηκώσουν το βάρος των οξειδωμένων εσωτερικών τενόντων του Μ6 2 προβόλου, που έχουν αχρηστευτεί!