Προγράμματα επισκέψεων υποψήφιων βουλευτών ΝΔ (Κωνσταντινίδη, Αμανατίδη, Βρυζίδου), για την Τρίτη 9 Μάιου