Ξεκινήσαμε για καφέ και κουβέντα και καταλήξαμε σε ποτάκι και συζήτηση για την αριστερά, τα κοινά ιδεώδη και την πάλη για πραγματική αλλαγή. Σύντροφοι στη μάχη για τη Νίκη, σύντροφοι στον αγώνα για δικαιοσύνη παντού.