Δακής, Βατάλης & Νικολαΐδης εξηγούν ο καθένας εκπροσωπώντας το κόμμα του γιατί οι πολίτες δεν πρέπει να ψηφίσουν τα άλλα δύο κόμματα.