Από 2 έως και 7 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη ανταλλαγή νέων πουδιοργανώθηκε από τους δύο εταίρους, τον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού καιΝεολαίας του Δήμου Κοζάνης και το Science2public. Το πρόγραμμα, με τίτλο«Culture, Crea8vity, Community 1», χρηματοδοτήθηκε από το ΕλληνογερμανικόΊδρυμα Νεολαίας και στόχευσε: – στην εξοικείωση των νέων με τους τομείς της δημιουργικής οικονομίας και τουπολιτισμού – στην προβολή της προαναφερθείσας θεματικής ως εναλλακτική λύση, όσον αφοράτην ανεργία των νέων που συνδέεται με την απολιγνιτοποίηση και τη μαζικήαστικοποίηση – στη δημιουργία προτάσεων έργων, για την περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτισμούκαι των δημιουργικών οικονομιών στις περιοχές δράσης του έργου – στην ανάδειξη κοινών πραγματικοτήτων, μεταξύ Κοζάνης και Halle (ΣαξονίαςΑνχαλτ), όσον αφορά το κοινωνικό και δημιουργικό κεφάλαιο καθώς και τηνεργασία- στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανταλλαγής, 9 νέοι με τους 2 συνοδούς τουςαπό την πόλη Halle της Γερμανίας επισκέφτηκαν την Κοζάνη, όπου μαζί με 10 νέουςαπό την πόλη μας είχαν την ευκαιρία: να συζητήσουν να ανταλλάξουν απόψεις για τον τρόπο ζωής, εκπαίδευσης και διασκέδασηςστις χώρες τους να γνωρίσουν την Κοζάνη και τη γαστρονομία της να γνωρίσουν δομές και συλλογικότητες (Κιβωτός, Αρσις, Go Alive) να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν με καλλιτέχνες της Κοζάνης (ΜανώληςΚουτσουνάνος, Αλέξανδρος Βρεττάκος)  να συμμετέχουν σε workshops με θέμα την τέχνη του δρόμου (street art)και την τέχνη του δρόμου (street art ac8vism) να εκφραστούν δημιουργικά με ένα graW8 party στο ΔΑΚ Κοζάνης, το οποίοπεριλάμβανε μουσική, εργαστήρια, δημιουργία graW8 και κουβέντα μενέους της πόλης μας