Ζητείται νέος για εργασία σε κατάστημα ελαστικών αυτοκινήτων.