Με την ψήφιση της διάταξης του άρθρου 60 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) ικανοποιήθηκε το αίτημα των υπαλλήλων ΟΤΑ β’ βαθμού για τη συμπερίληψή τους στους δικαιούχους απολαβής σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας και ήδη τα ποσά αυτά καταβλήθηκαν στους υπαλλήλους της Π.Ε. Κοζάνης. Ο βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης ανέφερε σχετικά:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τον τότε Πρόεδρο του Παραρτήματος Κοζάνης κ. Στάμο για τη στενή συνεργασία, που είχε ως αποτέλεσμα την καταβολή του ποσού 51.042,81 ευρώ σε υπαλλήλους της Περιφέρειας στο πλαίσιο του νόμου 4735/2020. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα της πρώτης μου κοινοβουλευτικής θητείας είχαμε στενή συνεργασία με το Παράρτημα του Συλλόγου, η οποία συνέβαλε στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Υπάρχουν ακόμα θέματα προς επίλυση για τη στήριξη των εργαζομένων της περιοχής, τα οποία δεσμεύομαι να επιδιώξω στο μέλλον.».