Οι αποζημιώσεις για τους δικαιούχους παραγωγούς κρόκου καταβάλλονται από σήμερα.

 Το ΦΕΚ με την ΑΠΟΦΑΣΗ χορήγησης ενίσχυσης κρόκου δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι δικαιούχοι παραγωγοί αποζημιώνονται από σήμερα.

Μιχάλης Παπαδόπουλος Υφυπουργός Μεταφορών και Υποψήφιος Βουλευτής Ν. Κοζάνης: « Έτσι στηρίζουμε τον τόπο μας. Μιλάμε με τα έργα μας»

  Συνεχίζουμε μαζί με Αξιοπιστία και Δύναμη!!!