Μέσα από την ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών, και με ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όλοι οι ψηφοφόροι μπορουν να μάθουν τον τόπο όπου θα ασκήσουν το κορυφαίο δημοκρατικό τους δικαίωμα, και να το δουν σε χάρτη.