Η σταυροδοσία των υποψηφίων της ΝΔ σε 341 / 377 ΕΤ στο 90,45% του συνόλου των εκλογικών τμημάτων