Η σταυροδοσία των υποψηφίων της ΝΔ σε 343 / 377 ΕΤ στο 90,98% του συνόλου των εκλογικών τμημάτων