Η σταυροδοσία των υποψηφίων των τεσσάρων πρώτων κομμάτων σε 346 / 377 ΕΤ στο 91,78% του συνόλου των εκλογικών τμημάτων.