Ώρα 12:41 μ.μ.: Η σταυροδοσία των υποψηφίων των τεσσάρων πρώτων κομμάτων σε 349 / 377 ΕΤ στο 92,57% του συνόλου των εκλογικών τμημάτων