Η σταυροδοσία των υποψηφίων των τεσσάρων πρώτων κομμάτων σε 352 / 377 ΕΤ στο 93,37% του συνόλου των εκλογικών τμημάτων