Η σταυροδοσία των υποψηφίων των τεσσάρων πρώτων κομμάτων σε 354 / 377 ΕΤ στο 93,90% του συνόλου των εκλογικών τμημάτων