Ώρα 13:50: Μόλις 9 εκλογικά τμήματα απέμειναν, δηλαδή σε 368 / 377 ΕΤ στο 97,61% του συνόλου, μέχρι την τελική σταυροδοσία των υποψηφίων των τεσσάρων πρώτων κομμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης