Ώρα 14:06: Μόλις 6 εκλογικά τμήματα απέμειναν, δηλαδή σε 371 / 377 ΕΤ στο 98,41% του συνόλου, μέχρι την τελική σταυροδοσία των υποψηφίων των τεσσάρων πρώτων κομμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης