Πανηγύρι Αναλήψεως στην Ακρινή 24 & 25 Μαΐου 2023 & αβγομαχίες