Τελική σταυροδοσία υποψηφίων κομμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης.