Ο Δήμος χρησιμοποιεί κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο όπως και με τις έξυπνες στάσεις με προϋπολογισμό 20.000 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.
Πέντε έξυπνες στάσεις στο Λιβαδερό Μεταξά Τριγωνικό και δύο στην Νεράιδα βοηθάνε τους Δημότες μας κατά την διάρκεια της αναμονής τους από το να φορτίζουν τα κινητά τους μέχρι και να προστατεύονται από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες της περιοχής μας.