Πρόσληψη εκπαιδευτικού στο brainobrain στην Πτολεμαίδα