Από την εξόρμηση της ΝΕ στην λαϊκή αγορά της Κοζάνης και στην αγορά.
– Αύξηση μισθών
– Ρύθμιση χρεών
– Μείωση τιμών
Δίνουμε μια συλλογική μάχη κυρίως με αναφορά στο πρόγραμμά μας, στην εναλλακτική λύση, στην προοπτική μας για την ελληνική κοινωνία και την οικονομία.