Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στη συνάντηση εργασίας του έργου SunSharing – Υποστηρίζοντας τις Ενεργειακές Κοινότητες στη Νότιο Ανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο του προγράμματος European Climate Initiative (EUKI).

 Σκοπός του έργου είναι να αυξηθεί η προβολή και η κατανόηση των ενεργειακών κοινοτήτων και των πρωτοβουλιών crowdfunding για Φωτοβολταϊκά έργα σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κροατία, Βόρεια Μακεδονία, Ελλάδα, Βουλγαρία).

 Η συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στο νέο campus της ΖΕΠ στην Κοζάνη, την Τετάρτη 7 Ιουνίου, μεταξύ 10.00 π.μ. και 11.20 π.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1WSIcJwueWQ7HqfFHWKZfbN4qdAFQRkudh
zVw__aEMGJqw/viewform?usp=sf_link