Συγκέντρωση της ΤΕ ΚΚΕ στα Σέρβια την Παρασκευή 9 Ιουνίου.