Από τις 08:15 π.μ. έως τις 14:00μ.μ.  : Τμήμα περιοχής των παρακάτω οδών: 25ης Μαρτίου από αριθμ. 56 έως 72 και από 80 έως 86,  – 25ης Μαρτίου από αριθμ. 79 έως 85, οδός Ακρίτα από αριθμ. 1 έως  5 και από αριθμ. 2 έως 8, οδός Καυκάσου από αριθμ. 22 έως 26 και από 27 έως 29  (όπως τη φωτογραφία).

Ζητούμε, την κατανόηση των καταναλωτών και θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ενδεχομένως και νωρίτερα γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.