Η “Γέφυρα στο μέλλον” υποδέχεται στην αγκαλιά της τoν πρόεδρο του Πλατανορεύματος τον Ευστάθιο Τζικανούλα.

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Στάθη στην παράταξή μας.

Αυτά που μας ενώνουν είναι πάντα περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.

Στάθη στο Πλατανόρευμα έγιναν πολλά μικρά και μεγάλα έργα την τελευταία τετραετία και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σου και για τη συμβολή σου στην επίτευξη των στόχων και του οράματός μας για το μέλλον του τόπου μας.

Καλό αγώνα!