Ζητείται υπάλληλος για το γραφείο κίνησης του ΚΤΕΛ Κοζάνης.