Απλά αδιαφορία. Μερικές φωτογραφίες από το άλσος του Αγίου Σαράντη που δείχνουν την εγκατάλειψη εκ μέρους του δασαρχείου και του Δήμου Κοζάνης. Φωτογραφίες που δεν αφήνουν περιθώρια αναζήτησης ευθυνών την επόμενη μέρα, όταν όλα τα γίνουν στάχτη. Η πρόληψη δίνει λύσεις και ασφάλεια. Όχι οι κενές απαγορεύσεις κυκλοφορίας.