Ο κ. Βασίλης Γιαννόπουλος, ηλικίας 88 ετών, κάνει καθημερινά 8-10 χλμ περπάτημα είτε στο γήπεδο είτε ανεβαίνει στον ψηλό Αηλια και είναι γεμάτος ζωή. Τον συναντήσαμε μετά από ψώνια στη λαϊκή αγορά της Κοζάνης και μας μίλησε.