Ουρά χιλιομέτρων, αυτή την ώρα, στην Υψηλή Γέφυρα των Σερβίων, στην αναμονή του φωτεινού σηματοδότη. Βίντεο αναγνώστη