Διαβάζουμε σε απόφαση στην Διαύγεια πως με απευθείας ανάθεση, ύψους 31.950,08 € με ΦΠΑ, δόθηκε σε επιχείρηση από την Φλώρινα, η προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας. Όπως αναφέρεται η ανάθεση έγινε κατόπιν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την κατάθεση της μοναδικής προσφοράς. Το ύψος της δαπάνης επιτρέπει, βάσει νομοθεσίας, τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ωστόσο το ερώτημα που απευθύνεται προσωπικά στον κ. Περιφερειάρχη, είναι γιατί δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού αφού το είδος της συγκεκριμένης προμήθειας, δεν είναι κατεπείγουσας ανάγκης και θα μπορούσαν να συμμετέχουν περισσότερες επιχειρήσεις. Μήπως ανησυχεί η Περιφερειακή Αρχή ότι με τη διαδικασία του διαγωνισμού υπάρχει ο “κίνδυνος” να προκύψει ανάδοχος εκτός Δ. Μακεδονίας; Κι αν ισχύει αυτό (δεκτή ανησυχία), τότε γιατί σε άλλες περιπτώσεις, όπως εδώ (κλικ), είχε επιλέξει, με απευθείας ανάθεση, Ατομική Επιχείρηση, με έδρα την Αργυρούπολη Αττικής, για την υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Δεν υπήρχαν επιχειρήσεις και σε εκείνη την περίπτωση από την Δ. Μακεδονία στις οποίες μπορούσε να απευθυνθεί;

Η Χύτρα