>Την Παρασκευή 11 Αυγούστου δημοτική – ποντιακή βραδιά στην ΖΕΠ