Οι πρώτοι υποψήφιοι στο τοπικό Κλείτου Κοζάνης
Πετρίδου Γεωργία
Ξανθόπουλος Γιάννης
Παυλίδης Ραφαήλ